Felhasználási feltételek

Az AvaTrade örömmel bocsátja az Ön rendelkezésére az avatrade.com honlapokon található információkat, tartalmat, eszközöket, termékeket és szolgáltatásokat. Ezek a Felhasználási feltételek fontos tájékoztatást tartalmaznak bizonyos termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ön a jelen Felhasználási feltételek szerint használhatja az avatrade.com honlapot.


A jelen Felhasználási feltételek Ön és az avatrade.com között létrejött, kötelező érvényű megállapodást testesítenek meg. Az avatrade.com igénybevételével Ön elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket és az avatrade.com oldalon található minden egyéb jogi értesítést és nyilatkozatot. A Felhasználási feltételeket az AvaTrade bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja Az avatrade.com oldalhoz való további hozzáféréssel és annak igénybevételével Ön elfogadja az így módosított Felhasználási feltételeket.


Amikor Ön a honlapon tartózkodik, a honlapunkon található eszközök és szolgáltatások igénybevétele előtt ellenőrizze, hogy a termék/szolgáltatás nem sérti-e országának jogszabályait! Szolgáltatásunk csak abban az esetben áll rendelkezésére, ha az az Ön országában nem ütközik törvénybe.


AZ avatrade.com OLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK

a. Az avatrade.com oldalon található információk a rendelkezésre álló, elismert és megbízható forrásokból, külső tartalomból és kutatásból származó adatokon alapulnak. Ugyanakkor, az információkat mi magunk nem hitelesítettük és/vagy ellenőriztük, és nem is állítjuk, hogy azok teljes, pontos és megbízható információk.

b. Annak ellenére, hogy az AvaTrade mindent megtett annak biztosítására, hogy az avatrade.com oldalon található információk pontosak legyenek, az avatrade.com oldalon található információk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, és kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a kereskedők független befektetési döntéseit segítsék. Az AvaTrade nem garantálja az információk pontosságát, és nem vállal felelősséget a tartalom által közvetlen vagy közvetett módon okozott, vagy az Ön avatrade.com oldalhoz való hozzáférésének meghiúsulásából eredő veszteségért és kárért, az avatrade.com oldalon küldött bármely utasítás vagy értesítés átvitelének vagy fogadásának késedelméért vagy meghiúsulásáért.

c. Az avatrade.com oldal teljes tartalma kizárólag a közzététel feltüntetett vagy hivatkozott napján érvényes, és az azt követő piaci események vagy egyéb okok miatt hatályát veszítheti.

d. Az avatrade.com oldalon és az AvaTrade könyveiben található információk között mutatkozó ellentmondás vagy inkompatibilitás esetén az AvaTrade könyveiben található információk élveznek elsőbbséget. Az AvaTrade nem vállal felelősséget az avatrade.com oldalon megjelenő adatokra való hagyatkozás eredményeként fellépő bármely kárért és/vagy veszteségért.


SZERZŐI JOG

Az avatrade.com, az avatrade.com oldalról letölthető adatok és programok és az avatrade.com oldalon reklámozott további elemek a nemzetközi szerzői jogi törvények hatálya alatt állnak, és ezek védelmét élvezik.


Az avatrade.com oldalt kizárólag ezeknek a törvényeknek megfelelően, tisztességesen szabad igénybe venni. Az információk másolása, megváltoztatása, terjesztése és kereskedelmi felhasználása kizárólag a szerzői jogok birtokosának engedélyével engedélyezett.


KÜLSŐ PROGRAMOK

Az avatrade.com engedélyezheti programok letöltését. Az avatrade.com és/vagy a szoftvergyártó nem felelős a programok letöltése vagy az avatrade.com oldalról letöltött bármely program felhasználása által okozott károkért.


AZ ÜGYFÉL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKKEL KAPCSOLATOS VÁLLALÁSA ÉS A MEGÁLLAPODÁSOK ÉRVÉNYESSÉGE

A jelen Felhasználási feltételek az AvaTrade és az Ügyfél között létrejött szerződés kiegészítése, és nem módosítják, nem törlik a szerződés egyetlen feltételét sem.


HIVATKOZÁSOK HASZNÁLATA

Az avatrade.com oldalon előfordulhatnak harmadik fél által üzemeltetett honlapra mutató hivatkozások. Az AvaTrade nem szabályozza az ilyen honlapokon közölt tartalmakat és információkat, és egyéb módon sem adja jóváhagyását ezekhez. Ezek a hivatkozások csak referenciaként kerülnek közlésre, és az AvaTrade kizár minden felelősséget ezeknek a honlapoknak a tartalmával és működtetésével kapcsolatban.


FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN AZ AvaTrade MENTES MINDEN FELELŐSSÉG ALÓL A KÜLÖNLEGES, ESETI ÉS KÖZVETETT (KÖVETKEZMÉNYES) KÁROKKAL KAPCSOLATBAN (BELEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ELMARADT NYERESÉGET, AZ avatrade.com OLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK MEGHIÚSULÁSÁBÓL VAGY KÜLSŐ TARTALOMBÓL FAKADÓ KERESKEDÉSI VESZTSÉGET ÉS KÁROKAT, KÉNYELMETLENSÉGET, KÉSEDELMET). EZ MÉG AKKOR IS IGAZ, HA AZ AvaTrade TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ EFFÉLE KÁROK ÉS VESZTESÉGEK ESHETŐSÉGÉRŐL. HA A TÖRVÉNY MÁSKÉNT NEM RENDELKEZIK, AZ AvaTrade NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL ÖNNEK ÉS SENKI MÁSNAK AZOKÉRT A VESZTESÉGEKÉRT, AMELYEKNEK AZ OKA FELETT AZ AvaTrade NEM RENDELKEZIK KÖZVETLEN ELLENŐRZÉSSEL. EBBE BELETARTOZIK AZ ELEKTRONIKUS ÉS MECHANIKUS ESZKÖZÖK ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓS VONALAK (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TELEFON, KÁBEL VAGY INTERNET) MEGHIBÁSODÁSA, AZ ILLETÉKTELEN HOZZÁFÉRÉS, VÍRUS, LOPÁS, KEZELŐI HIBA, VESZÉLYES VAGY A SZOKÁSOSTÓL ELTÉRŐ IDŐJÁRÁS (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÁRADÁST, FÖLDRENGÉST ÉS EGYÉB TERMÉSZETI CSAPÁST IS), TŰZ, HÁBORÚ, FELKELÉS, TERRORISTA CSELEKMÉNY, ZENDÜLÉS, MUNKAÜGYI VITA ÉS EGYÉB MUNKAÜGYI PROBLÉMA, BALESET, VÉSZHELYZET ÉS KORMÁNYZATI LÉPÉS IS.


KÁRTALANÍTÁS

Az avatrade.com oldal igénybevételének feltételeként Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja az AvaTrade-et és annak külső tartalomszolgáltatóit, és gondoskodik azok kármentességéről minden, az avatrade.com oldal igénybevételéből vagy a jelen Feltételek megsértéséből fakadó követeléssel, veszteséggel, kötelezettséggel, költséggel és ráfordítással (korlátozás nélkül, többek között az ügyvédi munkadíjjal) kapcsolatban.