ASIC 227. Szabályozási keretrendszer

referenciamutató: Ügyfélminősítés

Az ASIC által kiadott 227. szabályozási keretrendszerben leírtaknak megfelelően minden ügyfelünknek ki kell töltenie egy 5 részből álló kérdőívet. A kérdőív az alábbi kritériumokra vonatkozik:

  • Pénzügyi termékekkel kapcsolatos korábbi kereskedési tapasztalat;
  • A tőkeáttétel, a letét és a volatilitás megértése;
  • A termék főbb jellemzőinek megértése;
  • A kereskedési folyamat és a vonatkozó technológia megértése;
  • A kereskedés kockázatainak nyomon követésére és kezelésére való képesség; és
  • Annak megértése, hogy csak kockáztatható tőkével szabad kereskedni.

A kérdőív tíz (10) feleletválasztós kérdésből áll, és az ügyfélnek ezek legalább 60%-ára helyesen kell válaszolnia, mielőtt engedélyt kap a kereskedésre. Ha egy ügyfélnek nem sikerül az első próbálkozáskor megfelelően kitöltenie a kérdőívet, arra bátorítjuk, hogy gyakorolja a kereskedést az ingyenes demószámlán, és a megbeszélt időszak elteltével próbálkozzon újra egy másik teszt kitöltésével.

Ezt a kérdőívet e-mailben küldjük el az ügyfélnek, miután kitöltötte az
online igénylőlapot, és elolvasta és megértette a „Teljes kockázatfeltáró nyilatkozat”, az „Üzleti feltételek”, a „Termékismertető”, a „Pénzügyi szolgáltatási útmutató” és az „Adatvédelmi szabályzat” dokumentumokat. Az ügyfélnek a számlanyitás előtt a
[email protected] e-mail-címre kell elküldenie a kiértékelendő, kitöltött kérdőívet.

2. referenciamutató: Nyitófedezet

A Termékismertető 18. szakaszában – Kereskedési számlájának finanszírozása – foglaltaknak megfelelően az Ava csak ellenőrzött pénzeszközöket fogad el nyitófedezetként. A befizetés banki átutalással, csekkel, hitelkártyás fizetéssel, illetve Money bookers (Skrill), Netteller vagy WebMoney online fizetési rendszeren keresztül történhet. Az AVA NEM fogad el KÉSZPÉNZES befizetést. Továbbá, az ASIC által kiadott új iránymutatásoknak megfelelően, az ügyfél legfeljebb 1000,00 $ értékhatárig használhatja hitelkártyáját nyitófedezetként.

3. referenciamutató: Partnerkockázat – fedezeti ügylet

A Termékismertető 11. és 13. szakaszában – A tőkeáttételes kereskedés fő kockázatai devizaügyletek és CFD-k esetén – részletezettek szerint az Ava fenntartja, hogy az ügyfélügyletekben ő a másik szerződő fél.
Felhívjuk figyelmét, hogy a fedezetlen piaci kitettségek tekintetében nem végzünk stresszvizsgálatot, mivel az ügyfelekkel folytatott összes tranzakciót teljes mértékben fedezzük anyavállalatunkkal, amely ezeket a tranzakciókat jó hírnévvel és engedéllyel rendelkező harmadik fél pénzügyi szolgáltatókkal folytatott ügyletekkel fedezi.
Az Ava az ügyfélpozíciókból eredő piaci kockázatnak való kitettsége kezelésére szabályzatot tart fenn és alkalmaz.
Ez szigorú kockázatkezelési ellenőrzéseket foglal magában a kereskedési kitettségeink napközbeni figyelemmel kísérésére és kezelésére (fedezetére), valamint tartalmazza fedezeti partnereink értékelésének folyamatát is (annak biztosítására, hogy megfelelő pénzügyi helyzettel és egy hasonló szabályozó hatóság engedélyével, valamint jó hírnévvel rendelkezzenek).

4. referenciamutató: Partnerkockázat – pénzügyi források

A Termékismertető 11. és 13. szakaszában – A tőkeáttételes kereskedés fő kockázatai devizaügyletek és CFD-k esetén – részletezettek szerint az Ava a megfelelő pénzügyi források folyamatos fenntartására írásos szabályzatot tart fenn és alkalmaz. Emellett részletes Kockázati nyilvántartást vezetünk, amelyben üzleti tevékenységünk legfontosabb kockázatait kezeljük és értékeljük.
Felhívjuk figyelmét, hogy rendelkezünk kijelölt megfelelőségi tisztviselővel, aki figyelemmel kíséri az Ausztrál pénzügyi szolgáltatási engedély feltételeinek és az ASIC 166. szabályozási keretrendszer (pénzügyi) feltételeinek való megfelelésünket. Ezen kívül független külső jogi szakértőnk és számviteli tanácsadóink is felülvizsgálják és véleményezik a tevékenységünket. Továbbá minden pénzügyi év lezárásakor független külső könyvvizsgálónk végzi el a könyvvizsgálatot.

5. referenciamutató: Ügyfélpénz

A Termékismertető 21. szakaszában – Ügyfélpénzek – részletezettek szerint az Ava minden, az Ön számlájára Ön által vagy az Ön nevében eljáró személy által befizetett pénzt, vagy olyan pénzt, amelyet az Ava az Ön nevében kapott, egy vagy több elkülönített számlán tart, az ausztrál Társasági törvény (Corporation Act) előírásainak megfelelően. Felhívjuk figyelmét, hogy az egyéni ügyfélszámlák nem különülnek el egymástól, hanem egyetlen elkülönített ügyfélszámlába összevonhatók (amely az Ava pénzétől/eszközeitől elkülönül).

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által a letétek, befizetések, díjak, tranzakciók elszámolása vagy egyéb költségek fedezésére biztosított pénzösszegeket az Ava azonnal továbbküldheti engedéllyel rendelkező harmadik fél elszámolási és végrehajtási szolgáltatóinknak, és azokat az Ön letéti, átváltási, díjfizetési és elszámolási kötelezettségeivel szemben számolhatja el. A jövőbeni tranzakciókra váró ügyfélpénzeket és kifizetéseket elkülönített számlánkon tartjuk az ausztrál Társasági törvény (Corporation Act) előírásainak megfelelően. Fontos megjegyezni, hogy a pénzének egy vagy több elkülönített számlán való tartása nem feltétlenül biztosít teljes védelmet Önnek.

Az Ava nem fogad el befizetést olyan harmadik felektől, illetve nem teljesít kifizetést olyan harmadik feleknek, akik nem szerepelnek a számlán. Az ausztrál pénzmosás elleni jogszabályoknak megfelelően az Ava szükség esetén minden gyanús tranzakciót az AUSTRAC (Ausztrál Tranzakciójelentő és -elemző Központ) részére jelent.

Az Ava jogosult megtartani a bankoknál vagy jóváhagyott betétgyűjtő intézményeknél vezetett elkülönített számlákon tartott ügyfélpénzek után járó összes kamatot. Az ilyen számlán az Ava által szerzett kamat mértékét a betétgyűjtő intézmény határozza meg.

6. referenciamutató: Mögöttes eszközök kereskedésének felfüggesztése vagy leállítása

Az Termékismertető 3. szakaszában – Általános szerződési feltételek –, valamint az Üzleti feltételekben részletezettek szerint egy mögöttes pénzügyi termék kereskedését különböző esetekben szüneteltethetik vagy leállíthatják az adott tőzsdén. Ezen túlmenően, egy mögöttes eszköz felfüggeszthető vagy bizonyos körülmények esetén törölhető is. Az Ava saját belátása szerint törölheti az Ön még meg nem nyitott CFD-ügyletre vonatkozó megbízását, vagy lezárhat bármilyen nyitott CFD-t, ha a mögöttes pénzügyi termék kereskedését leállították, felfüggesztették, vagy a terméket törölték a tőzsdéről.

Ha a CFD olyan értékpapírra vonatkozik, amelyet már nem jegyeznek a tőzsdén, vagy amelynek a jegyzését 5 egymást követő munkanapra felfüggesztették az adott tőzsdén, a letéti követelmények módosítása és a pozíció újraárazása helyett lezárhatjuk a CFD-t.
Ha Ön CFD-megbízást ad nekünk, akkor valószínű, hogy piaci kockázatunk fedezésére az érintett termék vételére vagy eladására saját megfelelő megbízást adunk. Az Ava mérlegelési jogkörrel rendelkezik abban a tekintetben, hogy mikor fogad el egy megbízást, illetve elfogadja-e azt. E mérlegelési jogkör korlátozása nélkül valószínű, hogy nem fogadunk el megbízást olyan körülmények között, amikor a saját megfelelő megbízásunk nem teljesíthető. Ennek megfelelően az Ava saját belátása szerint bármikor dönthet úgy, hogy egy vagy több mögöttes pénzügyi termék vonatkozásában nem engedélyezi a CFD-ügyletekbe való belépést.

7. referenciamutató: Letéti felhívások

Az Ava arra törekszik, hogy időben és megfelelő módon értesítse Önt a letéti felhívásokról, hogy megkönnyítse azok teljesítését. Ugyanakkor azonban, legyen tudatában annak, hogy bizonyos piaci feltételek vagy események rendkívüli volatilitást válthatnak ki, és a nyitott pozíciók fenntartásához sürgősen további pénzeszközökre lehet szükség. Felhívjuk figyelmét, hogy minden letéti felhívásról a kereskedési platformon tájékoztatjuk Önt, és az Ön kötelessége annak biztosítása, hogy amennyiben nyitott pozíciókkal rendelkezik nálunk, mindig elérhető legyen, hogy megkapja a letéti felhívásokra vonatkozó értesítéseket. Emellett minden jogot fenntartunk arra, hogy azonnal lezárjuk azokat a pozíciókat, amelyekkel kapcsolatban a letéti felhívásokra nem történt befizetés, hogy megóvjuk a pozíciókat a további veszteségeknek való kitettséggel szemben. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a CFD és a tőkeáttételes devizatermékekkel való kereskedés magas kockázattal jár, és a hozamok ingadozók. A kereskedésnél a veszteség kockázata jelentős lehet, és a befektetett tőkéjét meghaladó veszteségeket is elszenvedhet.
Ennek megfelelően csak olyan kockáztatható tőkével, vagyis olyan pénzzel kereskedjen, amelynek elvesztését megengedheti magának, és amely pénzügyi igényein/kötelezettségein felül áll rendelkezésére.