Bevezetés

Mivel a kereskedés egyre elterjedtebbé és hozzáférhetőbbé válik a pénzügyi tevékenységek iránt érdeklődők számára, fontos, hogy az információk bőségesen álljanak rendelkezésre, és Ön a megfelelő tudással rendelkezzen a globális piacokra való magabiztos belépéshez. A pénzügyi derivatívák (származtatott ügyletek) vagy közönséges derivatívák már régóta jelen vannak a piacokon, de napjainkban az online kereskedésnek köszönhetően könnyebben hozzáférhetők.

Mit jelent a pénzügyi derivatíva?

A derivatívát legegyszerűbben úgy lehet megmagyarázni, hogy egy olyan szerződéses megállapodás, amelyben az alapértékről egy mögöttes eszköz, értékpapír vagy index segítségével állapodnak meg. Számos mögöttes eszköz van, amelyek különböző pénzügyi instrumentumokhoz, például részvényekhez, devizákhoz, árucikkekhez, kötvényekhez és kamatlábakhoz kötődik.

A derivatívák típusai:

Számos pénzügyi derivatíva létezik, ezeket vagy a tőzsdén kívül (OTC) piacokon, vagy a tőzsdéken kínálják. A derivatívák értékét a mögöttes eszköz teljesítménye vagy az említett szerződés befolyásolja.

re are a number of financial derivatives that are offered either OTC (Over-the-counter) or via an Exchange.

Az online kereskedésben használt leggyakoribb derivatívák a következők:

Derivatives values are affected by the performance of the underlying asset or as mentioned contract.

CFD-k

A származékos kereskedés esetében népszerű CFD-k azt teszik lehetővé, hogy a részvényeket, devizákat, indexeket és árucikkeket tartalmazó globális instrumentumok árának növekedésére vagy csökkenésére spekuláljunk.  A CFD-kkel olyan instrumentummal kereskednek, amely tükrözi a mögöttes eszköz mozgását, így a nyereség vagy veszteség akkor keletkezik, amikor az eszköz árfolyama a kereskedő pozíciójához képest elmozdul.

Tőzsdei határidős ügylet (futures)

Közönséges származtatott ügyletek, amelyek olyan eszközök, például árucikkek vagy részvények vételére, vagy eladására vonatkozó megállapodáson alapulnak, amelyeket egy későbbi időpontban, de meghatározott áron kell kifizetni. A tőzsdei határidős ügyleteket egységesítik, hogy megkönnyítsék a határidős tőzsdén való kereskedést, ahol a mögöttes eszközhöz kapcsolódó részletek az adott árucikk minőségétől és mennyiségétől függenek.

Tőzsdén kívüli határidős ügylet (forward)

Olyan pénzügyi instrumentumok, amelyeket informálisabb megállapodással hoznak létre, és amelyekkel egy brókeren keresztül lehet kereskedni. Ezek meghatározott eszközök, például devizák vételére és eladására kínálnak lehetőséget a kereskedőknek. Itt is meg van határozva az ár, amit egy jövőbeli időpontban kell kifizetni.

Opciók

Az opciókkal való kereskedés a derivatívák piacán arra biztosít jogot a kereskedőknek, hogy meghatározott áron, meghatározott időpontban vagy azt megelőzően, kötelezettség nélkül – ez a fő különbség az opciók és a határidős ügyletek között – vásároljanak meg (CALL opció) vagy adjanak el (PUT opció) egy mögöttes eszközt.

Swap-ügyletek

Ez is egy gyakori származtatott ügylet, amelyet szerződéses keretek között alkalmaznak a kereskedés során, ennek alapján a két fél a pénzáramlásait egy előre meghatározott időszakon keresztül elcserélheti. Az ilyen ügylet nem tőzsdei vagy kereskedett instrumentum, hanem inkább két kereskedő közötti tőzsdén kívül megállapodás.

Eredetileg a származtatott termékeket annak biztosítására használták, hogy a globális szinten forgalmazott árucikkek és szolgáltatások árfolyamai harmonikus egyensúlyban legyenek. A kereskedők úgy találták, hogy a devizák és a számviteli rendszerek közötti különbségek miatt a kereskedők számára könnyebb lenne közös származtatott piacot létrehozni.

Napjainkban a derivatívákkal való kereskedés fő oka a spekuláció és a fedezet, mivel a kereskedők a mögöttes eszközök, értékpapírok vagy indexek árának változásából kívánnak profitálni.

A derivatívák többféle formában léteznek, például vannak a kockázat fedezésére vagy minimalizálására használt típusok is. Vegyünk példaként egy kereskedőt, aki az eszközök eladási árának csökkenéséből kíván profitálni (eladási pozíció). Amikor fedezeti ügyletként származtatott terméket alkalmaz, arra nyílik lehetősége, hogy a mögöttes eszköz árához kapcsolódó kockázatot a kereskedett ügyletben részt vevő felekre hárítsa át.

Derivatívakereskedés az AvaTrade-del

Csatlakozzon az AvaTrade-hez még ma, és használja ki a portfóliónkban széles választékban megtalálható pénzügyi derivatívák nyújtotta előnyöket! A kínálat több mint 250 eszközt tartalmaz: devizákat, részvény CFD-ket, árucikkeket és indexeket, valamint opciókkal való kereskedést egy kiváló platformon.

Tegye át a gyakorlatba, amit a pénzügyi derivatívákról megtanult, próbálja ki 21 napig ingyenes demószámlánkat, így nem kell saját tőkéjét kockáztatnia.

Biztonságosan kereskedhet, mivel minden ügyfelünk pénze neves nemzetközi bankoknál vezetett elkülönített számlákon található. A platform biztonsága szintén kiemelt fontosságú, nyugalma érdekében az összes kínált platform SSL-titkosítással rendelkezik.

Csatlakozzon az AvaTrade-hez már ma, használja ki a legjobb kereskedési szolgáltatást, és a saját nyelvén elérhető kiváló ügyfélszolgálat előnyeit!